VUOKRASOPIMUS KOKONAISUUDESSAAN

Vuokrasoitin – Soitinvuokraussopimuksen Säännöt ja Ehdot (“Säännöt”)

Ole hyvä ja lue nämä SÄÄNNÖT JA EHDOT (“Säännöt”, “Säännöt ja Ehdot”) läpi huolella. Vuokrasoittimen vuokrauspalvelun pariin pääseminen ja sen käyttäminen riippuvat näiden Ehtojen hyväksymisestä ja noudattamisesta.

 1. TERMIT: Minä-muodossa olevat termit kuten “minä”, “minua” ja “minun” viittaavat yhteen tai useampaan henkilöön, joka allekirjoittaa tämän sopimuksen. Termit “te”, “teidän” ja “omistaja” viittaavat Vuokrasoittimeen.
 2. SOITTIMEN VUOKRAUS: Soittimet vuokrataan kuukausittain ja maksu suoritetaan etukäteen.
 3. EI VUOKRARAHAN PALAUTUKSIA: Ymmärrän, ettei vuokrarahaa palauteta missään tilanteessa. Vuokramaksuja ei voida jakaa suhteellisesti. 1/2 kuukauden veloitukset lukeutuvat “pääomaan”.
 4. AUTOMAATTINEN VELOITUS: Vuokra on maksettavissa ainoastaan Luottokortilla tai Pankkikortilla, ja se erääntyy sovittuna päivämääränä.
 5. SUOSTUMUS VELOITUKSEEN: Tilauksen myötä vuokraaja sallii Vuokrasoittimelle kuukausittaisen vuokramaksun ja minkä tahansa muun tämän sopimuksen edellyttämän summan veloittamisen vuokraajan luottokortilta/pankkikortilta. Tämä sisältää kaikki maksamattomat maksut ja mahdolliset myöhästymismaksut.
 6. OMISTAJUUS: Tiedostan, että (a) Minulla ei ole oikeuksia vuokrattuun soittimeen ja että (b) vuokratun soittimen omistajuus säilyy aina omistajalla eli Vuokrasoittimella. Sitoudun olemaan myymättä, välittämättä, kiinnittämättä, vuokraamatta, kuormittamatta, siirtämättä tai muulla tavalla olemaan hankkiutumatta eroon vuokratusta soittimesta ilman Vuokrasoittimen kirjallista lupaa.
 7. MUUNTAMINEN OSTOKSI: Tämä vuokraus voidaan muuntaa milloin tahansa vuokratun instrumentin tai jonkun muun How Violinsin myymän instrumentin ostoksi, sillä edellytyksellä että vuokraajan tili on moitteeton. Kaikki viivästyneet maksut on suoritettava palauttamisen tai oston yhteydessä. Instrumentin hankintahintaa voidaan alentaa summalla, joka on 50% ensimmäisen kuuden (6) kuukauden ajalta maksetusta vuokrasta.
 8. HÄVIÄMISEN RISKI: Otan täten vastattavakseni ja kannan koko riskin vuokrattujen välineiden katoamisesta, varastamisesta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta, ja jos vuokrattu väline katoaa tai vahingoittuu, sitoudun maksamaan koko hinnaston mukaisen hinnan välineen korjaamisesta tai korvaamisesta. Tiedostan, ettei Vuokrasoitin ole vastuussa mistään häviämisestä tai vahingosta riippumatta siitä, onko ne aiheuttanut Omistajan tai sen välittäjien tai edustajien huolimattomuus tai muu vuokrasoittimeen liittyvä viivästys, pidätys, myöhästyminen, toimittamatta jättäminen, vika, toimintahäiriö tai puutteellisuus.
 9. TARKASTUS JA HUOLTO: Vuokrasoitin tarkastaa soittimen ennen sen vuokraamista varmistuakseen siitä,että se on hyvässä soittokunnossa. Sitoudun pitämään soittimen samassa kunnossa kuin missä sen vastaanotin. Ilmoitan teille välittömästi mahdollisesta katoamisesta tai vahingosta ja sovin yksinomaan Vuokrasoittimen/How Violins OY:n kanssa mahdollisista korjauksista. Olen taloudellisesti vastuussa tulipalon, tulvan, varkauden, ilkivallan, laiminlyönnin, onnettomuuden, valtuuttamattomien korjausten, force majeure -olosuhteiden, huolimattoman pakkaamisen ja kuljettamisen tai muun syyn aiheuttamasta korjaustarpeesta.
 10. PERINTÄ: Palautan soittimen välittömästi teille niin pyydettäessä. Mikäli soitinta ei palauteta sovitusti, sitoudun maksamaan täyden ostohinnan sekä muut mahdollisesti maksamatta jääneet kulut. Suostun maksamaan kaikki perintäkulut mukaan lukien, muttei rajoittuen, perintäkulut ja asianajajan kulut. Sallin teidän veloittavan luottokortiltani kaikki maksamattomat maksut.
 11. VÄLINEEN PALAUTTAMINEN/TAKAISIN HANKKIMINEN: Sitoudun palauttamaan vuokrasoittimen tyydyttävässä kunnossa (tavanomainen kuluminen sallitaan) Vuokrasoittimen toimipisteeseen vuokra-ajan päättyessä. Etukäteen maksettu palautuslappu on saatavissa pyydettäessä. Mikäli jostain syystä jätän vuokratun soittimen palauttamatta vuokra-ajan päättyessä, sitoudun toimimaan yhteistyössä Omistajan ja sen välittäjien tai edustajien kanssa vuokratun välineen palauttamiseksi. Kaikki vuokrapalkkiot peritään vuokrasoittimen palauttamisen yhteydessä.
 12. MYÖHÄSTYNYT MAKSUSUORITUS/MYÖHÄSTYMISMAKSU: Jos mikä tahansa tähän vuokrasopimukseen tai vuokratun esineen palauttamiseen liittyvä maksu myöhästyy yli NELJÄTOISTA (14 PÄIVÄÄ) Omistaja saa ilman erillistä ilmoitusta laskuttaa Luottokortiltani kuukausimaksut. Mikäli vuokramaksu on 14 PÄIVÄÄ myöhässä, enkä ole vastannut Vuokrasoittimen/How Violinsin yhteydenottoihin puhelimitse/sähköpostitse, sitoudun maksamaan täyden ostohinnan sekä muut mahdollisesti maksamatta jääneet kulut Luottokortilla, Pankkikortilla tai Laskulla. Tiedostan tämän olevan taloudellisen vastuun laiminlyömistä ja että omaisuusrikoksesta raportoidaan asianmukaisille viranomaisille ja/tai perintätoimistolle.
 13. KONKURSSI: Ymmärrän, että soitin tai soittimet palautetaan fyysisesti omistajalle ennen mahdollista konkurssi-ilmoitusta ja että mikäli näin ei tapahdu, katsotaan se omaisuuden varastamisyritykseksi, josta ilmoitetaan asianmukaisille viranomaisille ja/tai perintätoimistolle.
 14. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN: Tämän vuokrasopimuksen voi päättää omistaja tai minä itse olettaen, että kaikki vuokramaksut on maksettu kokonaisuudessaan ja että soitin palautetaan tyydyttävässä kunnossa, tai jos olen ostanut soittimen Omistajalta.
 15. KOKO SOPIMUS: Tämä vuokrasopimus kattaa kokonaisuudessaan sopimuksen minun ja Omistajan välillä, eikä sitä voi parannella, muokata tai muuttaa muutoin kun tämän sopimuksen osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella. Edustan ja takaan täten olevani täysi-ikäinen ja että olen vastaanottanut mainitun soittimen, lukenut ja/tai vastaanottanut tämän Vuokrasopimuksen kopion ja lukenut sekä täysin ymmärtänyt kaikki tähän Vuokrasopimukseen liittyvät säännöt.